Научни скуп

Програм Научног скупа Век и по Ваљевске гимназије који је усвојио Програмски одбор, тематски је дефинисан и можете га преузети овде →Научни скуп – Век и по ВГ – Програм 01.03.2020.

НАУЧНИ СКУП

„ВЕК И ПО ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ“

ВАЉЕВО, 02 – 04. 04. 2020.

Овде можете преузетиДруго обавештење за ауторе саопштења

ДРУГО  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АУТОРЕ 

Организатори:  Ваљевска гимназија
                               Одбор за обележавање 150 година Ваљевске гимназије

Теме:                  * Допринос Ваљевске гимназије развоју ваљевског краја и Србије
                            * Периоди развоја Ваљевске гимназије
                            * Људи и догађаји из историје Ваљевске гимназије
                            *  Друге теме из историје Ваљевске гимназије

Време одржавања:             02 – 04. 04. 2020.

Место одржавања: Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, Ваљево

Јeзик скупа:                        Српски

Контакт:                              odbor150godina@gmail.com

Важни датуми:                   Достављање текста саопштења – 31. 05. 2020.

Упутство за ауторе:             

Текстови се достављају мејлом: odbor150godina@gmail.com

*  Обим пленарних саопштења: од 17 до 32 стране;
*  Обим саопштења: од 9 до 16 страна;
*  Текст се пише у Мicrosoft Word-у;

*  Фонт: Times New Roman;
*  Величина слова: 12;
*  Размак између редова: 1,5;
*  Формат папира: А4
*  Све маргине 25 милиметара
* Фотографије и остале прилоге доставити посебно, у jpg формату
*  Референце доставити у формату: редни број, аутор(и), година издавања, назив дела, издавач, место издавања

Текст не форматирати (то ће учинити они који припремају Зборник саопштења).                                          

Овде можете преузетиНаучни скуп – Век и по ВГ – 1. обавештење